What the mind can conceive and believe, it can achieve

Free Web Counter

14 July 2008

Borang..

Bagi penternak yang tidak mempunyai kompeni profail...sila isikan maklumat tersebut dan hantar kepada saya...terima kasih.

NAMA PENTERNAK:
NAMA SYARIKAT:
NO PENDAFTARAN SYARIKAT:
ALAMAT KANDANG:
BILANGAN TERNAKAN:
JENIS TERNAKAN:
NO. TELEFON:

Terima kasih Tuan-tuan dan Puan-puan semua.

AMIN AGROTECH FARM
013 222 9976
aminagrotech@yahoo.com
http://aminagrotech.blogspot.com
http://aminagrotech.wordpress.com

Dipetik dari kambingboer@yahoogroups.com

No comments: